Thứ 6, 24-11-2017 , 09:19:00 AM

Câu hỏi: Đề nghị Quý luật sư tư vấn cho chúng tôi về việc khấu trừ số thuế Thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp chúng tôi đã nộp tại Malaysia vào số thuế phải nộp tại Việt Nam theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần  giữa Việt Nam và Malaysia.

Trả lời: Về vấn đề Quý công ty hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, Áp dụng luật Việt Nam:

Theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam thực hiện kinh doanh tại nước ngoài, thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại nước ngoài thì số thuế đã nộp tại nước ngoài được tính trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế tại Việt Nam.

Thứ hai, về việc áp dụng các hiệp định thuế:

Về Điều ước quốc tế, tại khoản 1, Điều 7 của Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Malaysia quy định như sau:
"Lợi tức của một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp cụ thể bị đánh thuế tại Nước kìa nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bố cho cơ sở thường trú đó.”

Khi áp dụng quy định trên vào trường hợp của Công ty Đông Dương (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty Đông Dương) hỏi thì:
 
Căn cứ các thông tin, tài liệu do Quý công ty cung cấp kèm theo, Quý Công ty thực hiện 02 Hợp đồng dịch vụ với Công ty GZ SDN BHD (có trụ sở tại Malaysia) với nội dung nghiên cứu thị trường tại Việt Nam. Do các dịch vụ này được thực hiện tại Việt Nam không thông qua cơ sở thường trú tại Malaysia nên thu nhập Công ty Đông Dương thu được không phải chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Malaysia.
Theo chúng tôi việc giải quyết trongtrường hợp này được áp dụng như sau:

+ Phần thuế 
Công ty GZ SDN BHD giữ lại 10% để nộp thuế thu nhập cho Cơ quan thuế Malaysia, Công ty Đông Dương không được khấu trừ vàosố thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Bên cạnh đó, vìkhông có cơ sở thường trú tại Malaysia và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệptại Malaysia, Công ty Đông Dương có thể đề nghị Cơ quan thuế Malaysia hoàn lại số thuế thu nhập doanh nghiệpmà 
Công ty GZ SDN BHD đã nộp thay.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê