Thứ 5,, 21-02-2019 , 01:26:00 AM

Câu hỏi: Tháng 1 năm 2015, tôi có nhận chuyển nhượng một căn nhà cấp 4 và 120m2 đất chỉ viết bằng giấy viết tay giữa hai bên, nhưng có người làm chứng. Theo hồ sơ thì nguồn gốc của thửa đất là do cơ quan cũ cấp cho người bán, nay khu đất này được bàn giao về địa phương (UBND) quản lý và theo thông báo thì trong thời gian tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ làm hồ sơ xem xét cấp sổ đỏ. Từ khi nhận chuyển nhượng đến nay, mỗi năm tôi vẫn đóng lệ phí, tiền thuế sử dụng đất, và hiện nay không có tranh chấp với ai. Tôi muốn hỏi với tình trạng như trên diện tích nhà đất nhận chuyển nhượng của tôi có được cấp số đỏ không?
Nguyễn Văn Thịnh (phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời:  Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thủ tục cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hiện đang được thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Theo quy định tại hai văn bản này, trong trường hợp các bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với mảnh đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Theo các quy định viện dẫn ở trên khi áp dụng cho trường hợp bạn hỏi, vì mảnh đất của bạn nhận chuyển nhượng vào tháng 1 năm 2015 nên căn cứ điểm b khoản 1 nêu trên, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này, bạn cần có giấy tờ về Quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như: Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có); Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng,….Trong trường hợp bản gốc của các giấy tờ nói trên đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó thì trình bản sao giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê