, 08-01-2013 , 11:01:00 AM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 
 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 
[01] Kỳ tính thuế: năm 2012
[02]  Lần đầu   ý             [03]  Bổ sung lần thứ  *
[04] Người nộp thuế:CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Á HÀNG QUẢNG TÂY VIỆT NAM
[05] Mã số thuế:0106029016
[06] Địa chỉ: Thôn Cam, xã Cổ Bi
[07] Quận/huyện: Gia Lâm [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội.
[09] Điện thoại: 01214114411  [10] Fax: .................. [11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      *[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
                                                                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ VỐN ĐĂNG KÝ BẬC
 MÔN BÀI
MỨC THUẾ
 MÔN BÀI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 
 
1
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Á HÀNG QUẢNG TÂY VIỆT NAM  
[10]
3.000.000.000 VNĐ 3P 1.500.000 VNĐ
 
 
2
 
Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
 
 
[11]
     
 
3
Tổng số thuế môn bài phải nộp:
 
 
[12]
750.000 VNĐ
 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
 
                       Ngày  29  tháng  11 năm 2012.
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
 
 

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê