Tin tức cộng đồng

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 

Bộ Công an làm việc đột xuất với Thành ủy Đà Nẵng

no-img

Sáng 15-3, đoàn công tác của Bộ Công an đã vào làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Cuộc làm việc này khá đột xuất và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang...

 
Sự kiện và bình luận

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 

Vụ Hoàng Kiều kiện: Ngọc Trinh được từ chối tham gia?

no-img

Nếu người mẫu Ngọc Trinh được xác định là nhân chứng hoặc người liên quan thì có quyền từ chối tham gia phiên tòa hay không?

 
Dịch vụ

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 
Chuyên đề

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 

Hiểu đúng về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

no-img

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền...

 
Pháp luật $ cuộc sống

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 

Căng thẳng phiên tòa xử vụ chứa mại dâm ở Bình Chánh

no-img

Các luật sư không đồng tình với quan điểm của đại diện VKSND huyện Bình Chánh khi vị này giải thích với bị cáo: “Vụ án kéo dài là do các bị cáo không...

 
Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê