Tin tức cộng đồng

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 

Phúc thẩm vụ “Sáng tố chiều mới hiếp“

no-img

Theo kết quả nghị án thì hai trong số năm thành viên HĐXX đã bỏ phiếu cho rằng Tính không phạm tội. Tuy nhiên, theo nguyên tắc toà án xét xử tập thể...

 
Sự kiện và bình luận

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 

'Tòa không có lỗi khi kết án oan'

no-img

Tòa hoàn toàn không có lỗi khi cơ quan điều tra, VKS không đưa ra được các bằng chứng, lập luận vững chắc.

 
Dịch vụ

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 
Chuyên đề

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 

Không kết hôn cũng là có chồng!

no-img

Trường hợp đã chung sống như vợ chồng từ trước ngày 3-1-1987 thì dù có đăng ký kết hôn hay không cũng được pháp luật coi là đang có vợ (chồng).

 
Pháp luật $ cuộc sống

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 

Bị cắn gần đứt lưỡi vẫn cố hiếp dâm cô gái

no-img

Dù bị cắn gần đứt lưỡi, Quang vẫn cố trói tay nạn nhân vào ghế, dùng sao nhọn đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

04.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê