Tin tức cộng đồng

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 

Đề nghị khởi tố vợ nguyên chánh VP Tỉnh ủy Nghệ An

no-img

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao nhận định: “Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trừ số tiền 82,6 triệu đồng của ba bị hại (số tiền bà...

 
Sự kiện và bình luận

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 

Thử giải mã sự giàu có của quan chức

no-img

“Rất nhiều quan chức đã có cơ hội lợi dụng những lỗ hổng của pháp luật để làm giàu” - TS Nguyễn Sĩ Dũng.

 
Dịch vụ

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

no-img

How to get a certificate or an investment license in Vietnam?

 
Chuyên đề

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 

Đơn vị sự nghiệp y tế công lập nộp thuế GTGT và TNDN thế nào?

no-img

Câu hỏi: Kính đề nghị công ty Luật Á Đông tư vấn cho chúng tôi một số vấn đề như sau: Đơn vị chúng tôi là một Trung tâm Y tế dự phòng tức là đơn vị sự...

 
Pháp luật $ cuộc sống

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 

Hi hữu: Chú rể ‘hụt’ kiện đòi vàng cưới cô dâu

no-img

Tòa án nhân dân huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đòi vàng cưới của anh N. với “cô vợ hụt” là chị H. Anh N. yêu cầu chị...

 
Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

04.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê