Tin tức cộng đồng

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 

Doanh nghiệp kiến nghị điều chỉnh về thuế

no-img

Nhiều chi phí không chính thức trong ngành thuế và hải quan thời gian qua đã giảm mạnhNhiều vướng mắc về thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh...

 
Sự kiện và bình luận

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 

Ngại thưa kiện ra tòa, doanh nghiệp nhờ xã hội đen giải quyết tranh chấp

no-img

Qua khảo sát của VCCI, hầu hết các doanh nghiệp không sẵn sàng kiện ra tòa các tranh chấp với đối tác, mà tìm đến các biện pháp khác, trong đó có...

 
Dịch vụ

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 

Bộ hồ sơ đăng ký thương hiệu

no-img

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký thương hiệu gồm những tài liệu nào?

 
Chuyên đề

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 

Trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép dừng xe để kiểm tra?

no-img

Câu hỏi: Xin các luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi đang đi xe máy trên đường thì Cảnh sát giao thông tuýt còi ra hiệu yêu cầu tôi dừng xe rồi đòi...

 
Pháp luật $ cuộc sống

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 

Nhọc nhằn khởi kiện

no-img

Bị o ép, phải khởi kiện ra tòa nhưng người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp

 
Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê