Chủ nhật,, 14-10-2018 , 12:20:00 AM

Câu hỏi: Kính gửi công ty luật, rất mong các luật sư tư vấn giúp tôi một vấn đề của công ty tôi liên quan đến chênh lệch tỷ giá như sau: Theo nguyên tắc hạch toán tỷ giá quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính đối với các tài khoản tiền ngoại tệ - Bên Nợ - Ghi nhận theo tỷ giá thực tế của ngân hàng thương mại - Bên Có - Ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ bình quân của TK tiền Như vậy, khi doanh nghiệp chuyển tiền ngoại tệ trong hai trường hợp sau đều phát sinh chênh lệch tỷ giá có đúng không? (1) Từ 01 Tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng A sang Tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng B hoặc (2) Chuyển tiền ngoại tệ từ 01 Tài khoản tiền gửi ngoại tệ (TK vãng lai thanh toán theo dõi trên TK 112) tại ngân hàng A sang 01 Tài khoản tiền gửi ngoại tệ (TK tiền gửi có kỳ hạn theo dõi trên TK 128) cũng tại ngân hàng A Vậy, kính mong luật sư trả lời giúp tôi hai trường hợp trên có được ghi nhận chênh lệch tỷ giá khi chuyển tiền? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thành An (Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời: Về vấn đề anh hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

  1. Trường hợp chuyển tiền ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng A sang tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng B: Do đây không phải nghiệp vụ mua bán, trao đổi, thanh toán bằng ngoại tệ nên không phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái, doanh nghiệp chi theo dõi chi tiết nguyên tệ tiền gửi từ Ngân hàng A sang Ngân hàng B.
  2. Trường hợp chuyển tiền ngoại tệ từ tài khoản vãng lai (Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng) tại Ngân hàng A sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) cũng tại Ngân hàng A:
  3. Nếu doanh nghiệp áp dụng tỷ giá bình quân gia quyền di động để hạch toán bên Có tài khoản Tiền thì căn cứ quy định tại căn cứ tại Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thì kế toán hạch toán như sau:
  • Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tỷ giá giao dịch thực tế)
  • Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá)
  • Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (tỷ giá ghi sổ)
  • Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá)
4. Nếu doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Có tài khoản vốn bằng tiền, thì việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được thực hiện tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Đồng thời tại thời điểm cuối kỳ kế toán:
- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không còn số dư nguyên tệ thì doanh nghiệp phải kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỳ giá hối đoái phát sinh trong kỳ vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính của kỳ báo cáo:
+ Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, ghi:  Nợ các TK 1122, 128

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 20 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.665.69.121 -

Thống kê