Tin tức cộng đồng

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 

Nghị định mới về giá đất được Chính phủ ban hành

no-img

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất, trong đó quy định cụ thể trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so...

 
Sự kiện và bình luận

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 

Đại biểu Quốc hội: Nhiều cán bộ 'vướng vòng lao lý' một phần do bất cập về đất đai

no-img

Theo đại biểu Quốc hội, nhiều cán bộ “né tránh”, “đùn đẩy” sợ trách nhiệm cũng có lý do bất cập từ bất động sản, nên các luật có hiệu lực sớm ngày...

 
Dịch vụ

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 

Các dịch vụ hậu mua bán, sáp nhập

no-img

Giải quyết các tranh chấp doanh nghiệp và liên quan đến M&A là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ khuôn khổ...

 
Chuyên đề

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 

Bị xử lý thế nào khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm?

no-img

Câu hỏi: Con trai tôi khi đi thăm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đăk Lăk) đã cho một số con vật quý hiếm ăn những thứ không được phép khiến con vật bị...

 
Pháp luật $ cuộc sống

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 

Dễ dàng chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo Luật Đất đai mới

no-img

Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia...

 
Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 20 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.665.69.121 -

Thống kê