Năm 2021, HĐTP TAND Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, cho ông Vũ, bà Thảo được ly hôn. Tài sản chung hơn 7.900 tỉ đồng được chia cho ông Vũ gần 4.700 tỉ đồng, bà Thảo hơn 3.200 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Thảo được chia bảy khu đất giá 375 tỉ đồng và hơn 1.500 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng. Ông Vũ nhận sáu khu đất trị giá hơn 350 tỉ đồng cùng toàn bộ cổ phần, vốn góp của hai người tại Tập đoàn Trung Nguyên trị giá hơn 5.600 tỉ đồng nhưng phải trả cho bà Thảo hơn 1.300 tỉ đồng.

Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định ủa Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao

Kiến nghị xem xét lại quyết định của HĐTP TAND Tối cao là một thủ tục đặc biệt. Vụ án ly hôn, tranh chấp tài sản này đã được HĐTP TAND Tối cao xét xử theo trình tự giám đốc thẩm nên viện trưởng VKSND Tối cao không thể áp dụng thủ tục kháng nghị nữa mà phải kiến nghị theo Điều 358 BLTTDS 2015.

Đây là trường hợp viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị khi có căn cứ xác định quyết định của HĐTP TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng; hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà HĐTP TAND Tối cao, đương sự đã không thể biết được khi ra quyết định đó.

Về thủ tục, Điều 359 BLTTDS 2015 quy định trong một tháng kể từ ngày nhận được kiến nghị, chánh án TAND Tối cao phải báo cáo và đề nghị HĐTP TAND Tối cao mở phiên họp xem xét. HĐTP TAND Tối cao thảo luận và biểu quyết theo đa số về việc có mở phiên họp hay không. Trường hợp nhất trí, HĐTP quyết định mở phiên họp để xem xét lại quyết định của HĐTP với sự tham gia của viện trưởng VKSND Tối cao. Phiên họp phải có sự tham gia của toàn thể thẩm phán TAND Tối cao.

Về thẩm quyền, Điều 360 BLTTDS 2015 quy định: Tại phiên họp, HĐTP TAND Tối cao xem thấy có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết quan trọng mới làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định, bản án… đã ban hành thì sẽ đưa ra một trong ba quyết định như sau:

Một là, hủy quyết định của HĐTP TAND Tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và quyết định về nội dung vụ án.

Hai là, hủy quyết định của HĐTP TAND Tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của TAND Tối cao có quyết định vi phạm pháp luật nghiêm trọng bị hủy do lỗi vô ý hoặc cố ý và gây thiệt hại cho đương sự hoặc xác định trách nhiệm bồi hoàn giá trị tài sản theo quy định của pháp luật.

Ba là, hủy quyết định của HĐTP TAND Tối cao, hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để giao hồ sơ vụ án cho tòa án cấp dưới giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quyết định của HĐTP TAND Tối cao phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên của HĐTP TAND Tối cao biểu quyết tán thành.

Luật sư NGUYỄN TRỌNG HÀO, Đoàn Luật sư TP.HCM

TRÚC PHƯƠNG ghi

***
Yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao
1. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đương sự đã không thể biết được khi ra quyết định đó, nếu có yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao hoặc đề nghị của Chánh án TAND Tối cao thì Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định đó.
2. Trường hợp có yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Chánh án Tòa TAND Tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.
3. Trường hợp có kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao hoặc Chánh án TAND Tối cao phát hiện vi phạm, tình tiết mới thì Chánh án TAND Tối cao có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét kiến nghị, đề nghị đó.
4. Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét kiến nghị, đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải có sự tham dự của Viện trưởng VKSND Tối cao.
(Điều 358 BLTTDS 2015, chương XXII Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định ủa Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao)

 Tác giả: NGUYỄN ĐỨC (Theo Báo Pháp luật PLO)