Thứ 3, 25-10-2011 , 07:56:00 AM

Thông tư số 13/2011/TT- BTC quy định về hóa đơn tự inNgày 8/2/2011 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 để hướng dẫn các quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 
Theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 6 Thông tư 153 các đối tượng được tự in hóa đơn được sửa đổi theo hướng mở rộng. Cụ thể, một trong những đối tượng được tạo hóa đơn tự in là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 01 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, thay vì quy định trong Thông tư 153 giới hạn mức vốn điều lệ là 05 tỷ đồng trở lên mới được in hóa đơn.
 Bên cạnh đó, theo quy định của Thông tư thì tổ chức kinh doanh được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ khi đã được cấp mã số thuế; có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.
 Theo quy định của Thông tư, tổ chức kinh doanh phải đảm bảo không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm dưới 50 triệu đồng (quy định trước đây là 20 triệu đồng) trong vòng 01 năm liên tục từ ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in lần đầu trở về trước. Những nội dung sửa đổi của Thông tư số 13/2011TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2011 thay thế các quy định tương ứng trong Thông tư 153/TT-2010.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 20 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.665.69.121 -

Thống kê