Thứ tư, 03-09-2014 , 05:02:00 PM

Kính gửi: Công ty TNHH Thúy Đạt (Địa chỉ: 86A Hàng Chiếu - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 26/CV ngày 08/01/2014 và công văn số 30/CV ngày 30/05/2014 của Công ty TNHH Thúy Đạt về chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp,về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điểm 1 Mục IV Phần c Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về các chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“1. Trừ các khoản chnêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chnếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1.                 Khoản chthực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
Điểm 2.12 Mục IV Phần c Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về chi trả tiền điện nước đối với trường hợp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh như sau:
“2. Các khoản chkhông được trừ khxác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
1.                 Chtrả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điếm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tin điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa đim kinh doanh không có bảng kê (theo mu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tin điện, nước đối với người cho thuê địa điếm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê đa điểm sản xuất kinh doanh.
Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
2. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Khoản chcó đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. ”

Điểm 2.13 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về chi phí điện nước đối với trường hợp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh như sau:
“2. Các khoản chkhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
a) Chtrả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:
b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điếm kinh doanh không có bảng kê (theo mẫu sổ 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điếm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. ”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hơp Công ty TNHH Thúy Đạt (bên A) ký hợp đồng lắp đặt và khảo nghiệm thiết bị số 01/HĐll-TTGĐ ngày 03/01/2011 với Trung tâm giám định máy và thiết bị (bên B). Trong thời gian tiến hành khảo nghiệm, bên A được thực hiện sản xuất tại xưởng của bên B theo đúng đăng ký kinh doanh và bên A phải trả cho bên B tiên điện nước và phụ phí (quản lý và hao tổn). Theo giải trình của Công ty Thúy Đạt thì tại hợp đồng lắp đặt và khảo nghiệm thiết bị số 01/HĐ11-TTGĐ có quy định: số tiền điện nước bên A trả cho bên B để phục vụ khảo nghiệm và được thanh toán hàng tháng theo chỉ số tiêu thụ trên đồng hồ với giá quy định của Nhà nước, khoản phụ phí cho quản lý và hao tốn được trả dần cho khoản tiền lắp đặt đường dây và đồng hồ đo điện riêng và được thanh toán riêng biệt, không liên quan đến tiền điện, nước; bên B không hạch toán khoản chi phí điện, nước của bên A trả cho bên B thì khoản tiền điện, nước này là khoản thu hộ/chi hộ; Công ty TNHH Thúy Đạt được tính chi phí điện, nước đã thanh toán cho Trung tâm giám định máy và thiết bị trong thời gian tiến hành khảo nghiệm nếu có đầy đủ các giấy tờ sau:
4. Bảng kê thanh toán tiền điện, nước theo Mầu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.
5.Chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với Trung tâm giám định máy và thiết bị phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ.
- Hợp đồng lắp đặt và khảo nghiệm máy giữa Trung tâm giám định máy và thiết bị với Công ty TNHH Thúy Đạt.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thúy Đạt được biết .

_________________________
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....

______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.35659523"

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê