Thứ 4, 29-08-2012 , 01:59:00 PM

Trong quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp, tùy theo tình hình thị trường, quan hệ cổ đông, khả năng tài chính, các kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn; một số nội dung trong các yếu tố và thông tin pháp lý về doanh nghiệp có thể thay đổi so với những dữ liệu đã đăng ký lúc ban đầu tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để bảo đảm trật tự hành chính trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, cũng như quyền và lợi ích của các cổ đông, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn quy định khi xuất hiện một số thay đổi trong nội dung đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của luật để tiến hành những sự thay đổi đó trong nội bộ doanh nghiệp và tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Các nội dung thay đổi có thể là thay đổi về tên doanh nghiệp, thay đổi loại hình pháp lý của doanh nghiệp, thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, thay đổi về vốn điều lệ, thay đổi về cổ đông hoặc thành viên của công ty, bổ sung hoặc rút bớt ngành nghề, thay đổi người đại diện theo pháp luật….Để giúp các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này một cách nhanh chóng, dễ dàng, đồng thời bảo đảm đúng luật, các Luật sư của công ty Luật Á Đông cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. Với dịch vụ này các luật sư của chúng tôi giúp khách hàng thực hiện toàn bộ các công việc trong thủ tục nói trên bao gồm từ việc tư vấn, soạn thảo chỉnh lý hồ sơ, đại diện làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê