Chủ nhật, 07-09-2014 , 04:54:00 PM

Từ khóa: Từ chối thừa kế,từ chối tài sản, từ chối nhận thừa kế, nhận thừa kế, di chúc thừa kếthừa kế di chúc, thừa kế theo pháp luậttài sản thừa kế
----------------------------------

Download tài liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 
 
Tôi là (4):
.................................................................................................................................
 
Tôi là người thừa kế theo .............................. (5)của ông/bà ........................ chết ngày ...../....../........
theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân.................. cấp ngày ......./......../.........
         
Tài sản mà tôi được thừa kế là: ............................................................................................
 
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
 
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
           

  Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................)
tại .....................(9),tôi .................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,tỉnh/thành phố ....................
 
CÔNG CHỨNG:
 
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà.........................................lập;
 
- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 
- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 
-.......................................................................................................................
.........................................................................................................................(13)
 
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành  .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế  ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
 
          Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.
 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
_________________________
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....

______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111"
 

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 20 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.665.69.121 -

Thống kê