Chủ nhật, 26-10-2014 , 01:44:00 AM

Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp của Luật Á Đông giúp bạn An Toàn, An Tâm và An Phát trong kinh doanh
****************

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Thịnh
 
Trả lời công văn ngày 07/7/2014 của Công ty TNHH Hưng Thịnh  (sau đây gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh) về việc xử lý các vi phạm về pháp luật thuế của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông trong việc chuyển nhượng dự án kinh doanh, Căn cứ theo hồ sơ và các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động này, Chúng tôi xin nêu quan điểm của mình như sau:
 
Ngày 20 tháng 5 năm 2011 Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông ký với Công ty Cổ phần Nông trường NIVL bản hợp đồng số 01/HĐKT/2011, theo nội dung hợp đồng, Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông nhận chuyển nhượng (mua lại) dự án trồng ngô, mía với diện tích 1.529,9 ha tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh từ Công ty Cổ phần Nông trường NIVL. Trị giá hợp đồng chuyển nhượng dự án là tương đương 7.000.000 USD.
 
Ngày 19 tháng năm 2011,  Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông  đã ký Hợp đồng số 15/HĐHT với Công ty TNHH Hưng Thịnh, với nội dung: hai bên hợp tác kinh doanh, Công ty Hưng Thịnh thay  Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông  tiếp tục thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông tại Hợp đồng số 01/HĐKT/2011 nêu trên (trả tiền theo tiến độ cho Công ty Cổ phần Nông trường NTVL).

Tiếp theo đó, vào ngày 26 tháng 9 năm 2011  Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông  và Công ty Cổ phần Nông trường NIVL ký Phụ lục số 04 (gắn liền với Hợp đồng số 01/HĐKT/2011 nêu trên) với nội dung: Công ty CP Nông trường NIVL (bên A) và Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông (bên B) đồng ý để Công ty TNHH Hưng Thịnh thay cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông tiếp tục thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của bên B trong hợp đồng số 01/HĐKT/2011 và Công ty TNHH Hưng Thịnh được trực tiếp tiếp quản, nhận bàn giao dự án, quản lý khai thác dự án. Thực chất bằng Phụ lục này, Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông đã chuyển nhượng dự án của mình (tại Hợp đồng số 01/HĐKT/2011) sang cho Công ty TNHH Hưng Thịnh và đã được Công ty CP Nông trường NIVL (bên A) đồng ý.

Để thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết, Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thực hiện việc thanh toán như sau: trả cho Công ty CP Nông trường NIVL số tiền tổng cộng tương đương với 7.000.000 USD theo Hợp đồng sổ 01/HĐKT/2011 và trả cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông số tiền chênh lệch còn lại tương đương 1.500.000 USD theo Hợp đồng số 15/HĐHT (bằng 32.005.752.000 đồng).
Đối với số tiền Công ty TNHH Hưng Thịnh thanh toán cho DNTN Vạn Thông, căn cứ vào thực tế, tại Bản án số 02/2013/KDTM-ST ngày 10/5/2013 Toà án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xác nhận:
 
  • Đến ngày 28 tháng 9 năm 2011 Công ty Hưng Thịnh đã thanh toán cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông số tiền là 15.417.000.000 đồng.
  • Ngày 19 tháng 3 năm 2013 Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông có công văn số 09/CV-ĐN gửi Toà án Nhân dân tỉnh Tây Ninh xác nhận: Công ty Hưng Thịnh đã thanh toán 10.588.752.000 đồng cho các ông Lê Thành, Thái Vũ Hoà, Phan Diên Vỹ, là những người đã được Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông xác nhận là đại diện nhận tiền cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông. Như vậy số tiền này Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông xác nhận là đã nhận.
  • Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2013 Công ty Hưng Thịnh đã thanh toán nốt cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông số tiền là 6.000.000.000 đồng (theo kết luận tại Bản án số 02/2013/KDTM-ST ngày 10/5/2013). Như vậy, tổng cộng Công ty TNHH Hưng Thịnh đã thanh toán cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông tổng số tiền là 32.005.752.000 đồng.
Từ nội dung của các giao dịch thực tế trên cho thấy: Hợp đồng số 15/HĐHT ngày 19/8/2011 là do Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông trực tiếp ký với Công ty TNHH Hưng Thịnh (không phải là các cá nhân ký với Công ty TNHH Hưng Thịnh). Công ty TNHH Hưng Thịnh trả tiền cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông 32.005.752.000 đồng. Đây là thu nhập của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông từ hoạt động chuyển nhượng lại quyền mua dự án của Công ty CP Nông trường NTVL. Do vậy, Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với khoản thu nhập này.
 
Bên cạnh đó các tài liệu khác cũng cho thấy như sau:
  • Theo nội dung Bản án số 02/2013/KDTM-ST ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Toà án Nhân dân tỉnh Tây Ninh phân định thì các tranh chấp giữa các cá nhân ông Lê Thành, Thái Vũ Hoà, Phan Diên Vỹ và bà Phan Hoà Băng Tuyền là về vấn đề tỷ lệ góp vốn (là cơ sở để chia lợi nhuận), không liên quan đến thu nhập của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông (vấn đề chia lợi nhuận giữa các cá nhân phải thực hiện trên số thu nhập còn lại sau khi đã nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật). Các tranh chấp cá nhân này đã được Toà án quyết định: nếu các cá nhân ông Lê Thành, Thái Vũ Hoà, Phan Diên Vỹ có đơn khởi kiện Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông thì Toà án có thẩm quyền sẽ xét xử bằng một vụ án khác.
  • Nội dung của Bản án số 02/2013/KDTM-ST cũng cho thấy các bên đã đồng ý với kết luận là: Công ty Hưng Thịnh có trách nhiệm trả cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông số tiền còn thiếu là 6.000.000.000 đồng (sau khi Công ty Hưng Thịnh đã thanh toán cho Doanh nghiệ tư nhân Vạn Thông số tiền 26.005.752.000 đồng). Như vậy, sau khi Công ty Hưng Thịnh thanh toán tiền cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông, các bên đã đồng ý để Công ty Hưng Thịnh trực tiếp ký lại hợp đồng với Công ty CP Nông trường NIVL mà không cần thông qua Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông. Như vậy, việc Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông chuyển nhượng dự án của mình (tại Hợp đồng số 01/HĐKT/2011) sang cho Công ty Hưng Thịnh là có thực. Công ty Hưng Thịnh đã trả tiền cho Công ty CP Nông trường NIVL cũng như Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông như nêu trên, và Công ty Hưng Thịnh đã ký lại hợp đồng trực tiếp với Công ty Cổ phần Nông trường NTVL. Hiện tại Công ty Hưng Thịnh đã tiếp quản, quản lý, khai thác trên diện tích đất theo hợp đồng đã ký này với Công ty Cổ phần Nông trường NIVL.
Theo chúng tôi, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh là cơ quan có có trách nhiệm giải thích rõ cho Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông việc kê khai, nộp thuế đối với khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được từ Công Hưng Thịnh như nêu trên, đồng thời cũng là cơ quan có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn đôn đốc Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định đối với khoản thu nhập này. 
Trên đây là quan điểm của chúng tôi về các nội dung mà Quý Công ty yêu cầu trả lời căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
 
Cám ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty Luật Á Đông.
Trân trọng.
Luật sư Đức Anh.

______________________
 
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
______________________
"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ công chứng chứng thực, Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhDịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (consular legalization in Vietnam),  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.6681411

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê