Thứ hai, 08-12-2014 , 06:17:00 AM

Dịch vụ pháp luật doanh nghiệp của Luật Á Đông giúp bạn An Toàn, An Tâm và An Phát trong kinh doanh
**************** 

(Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của Chính phủ hướng dân Luật doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh)

CÔNG TY TNHH...........

SỐ:       /2011/BB – VINMAC
--------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----------------------------------------

 

 

 

BIÊN  BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty

Hôm nay, ngày     tháng    năm 2011, hồi 8h tại địa chỉ: Phòng 401 – A8b, Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.Chúng tôi gồm:

1.ÔNG:                  ...............                                  Giới tính: Nam.
Sinh ngày;              19/06/1969            Dân tộc : Kinh            Quốc tịch Việt Nam
 Số CMND:            
 ...............          Cấp ngày:21/6/2005  Nơi cấp: Công an Hà Nội


Nơi đăng kí HKTT: Số 53, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:       Nhà B12 Tổ 22, Tập thể Bộ Thương Mại, phường Trung Liệt, quận Đống Đa,
                               thành phố Hà Nội.
2 Bà:                      
 ...............                     Giới tính:  Nữ


Sinh ngày:               04/7/1947 Dân tộc:   Kinh                        Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số:             ........ Ngày cấp: 23/03/2007  NơI cấp: Công an Hà Nội.
Địa chỉ HKTT:        Số 9, ngách 3/40, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa,
                               thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:       Số 9, ngách 3/40, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa,
                              thành phố Hà Nội.
3. Bà:                   
 ...............                  Giới tính:  Nữ

Sinh ngày:             18/01/1974 Dân tộc:   Kinh           Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số:             
 ...............  ngày cấp: 21/05/1998  NơI cấp: Công an Hà Nội.


Địa chỉ HKTT:     Phòng 652 – A12, Tập thể Khương Thượng, phường Khương Thượng,
                              quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại:      Số 15, ngõ Quan Trạm, đường Khâm Thiên, phường Khâm Thiên,
                             quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
4. Ông:               
 ...............                                       Giới tính:  Nam

Sinh ngày:             21/11/1983 Dân tộc:   Kinh           Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số:           
 ...............        Ngày cấp: 18/10/2004       Nơi cấp: Công an Hà Tây

Địa chỉ HKTT:                 Đội 4, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây
Chỗ ở hiện tại:     Đội 4, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây
5. Bà:                
 ...............                         Giới tính:  Nữ

Sinh ngày:           18/12/1979   Dân tộc:   Kinh           Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số:          
 ...............         Ngày cấp: 5/04/1997  NơI cấp: Công an Thái Bình

Địa chỉ HKTT:     Khu 5, Thị Trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Chỗ ở hiện tại:   Phòng 510 – E5, Tập Thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận ĐốngĐa,
                          thành phố Hà Nội
6. Ông:             
 ...............                            Giới tính:  Nam


Sinh ngày:          9/4/1981        Dân tộc:   Kinh           Quốc tịch: Việt Nam.
CMND số:        
 ...............           Ngày cấp: 15/03/1999  NơI cấp: Công an Vĩnh Phúc

Địa chỉ HKTT:   Khu 1, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Chỗ ở hiện tại:  Số nhà 110, ngõ 218, Ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng,
                         quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 
Trong đó: Chủ toạ cuộc họp: Bà 
 ...............      
Là thành viên góp vốn của Công ty TNHH  ...............      , tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên để bàn về vấn đề thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên trong cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định như sau:


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với nội dung sau:

1. Chuyển nhượng và cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty:
1.1  Thành viên chuyển nhượng vốn
Bà:                               
 ...............                Giới tính: Nữ


Sinh ngày:                    04/07/1947      Dân tộc: Kinh                          Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:                  
 ...............           Ngày cấp:  23/03/2007             Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng kí HKTT:      Số 9, ngách 3/40, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:             Số 9, ngách 3/40, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Bà 
 ...............       đồng ý chuyển nhượng: 1.300.000.000 đồng Việt Nam chiếm 65% tổng giá trị vốn điều lệ của công ty cho Ông ...............      .

Công ty TNHH  ...............       cam kết đã thanh toán hết giá trị phần vốn góp cho bà ...............      

1.2 Thành viên nhận chuyển nhượng vốn:   

Ông:                              ...............             Giới tính: nam


Sinh ngày;                    19/06/1969      Dân tộc : Kinh            Quốc tịch Việt Nam
 Số CMND:                  011499935      Cấp ngày:21/6/2005  Nơi cấp: Công an Hà Nội
Nơi đăng kí HKTT:      Số 53, phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:             Nhà B12 Tổ 22, Tập thể Bộ Thương Mại, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Ông:
 ...............       cam kết không vi phạm Điều 13 luật doanh nghiệp năm 2005.

Ông  ...............      đồng ý nhận chuyển nhượng từ bà ....... số tiền là 1.300.000.000đồng Việt Nam chiếm 65% tổng giá trị vốn điều lệ của công ty.

2. Cơ cấu lại phần vốn góp của các thành viên như sau:
Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ nguyên là: 2.000.000.000VND (Hai tỷ đồng Việt Nam) được cơ cấu lại như sau:
-                 Ông: 
 ...............       góp 200.000.000 đồng tương ứng với 10% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

-                 Bà:  ...............      góp 160.000.000 đồng tương ứng với 8% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

-                 Ông:  ...............       góp 140.000.000 đồng tương ứng với 7% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

-                 Ông:  ...............       góp 1.300.000.000 đồng tương ứng với 65% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

-                 Bà  ...............       góp 200.000.000 đồng tương ứng với 10% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

Thời điểm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.
Doanh nghiệp cam kết sửa đổi, bổ sung nội dung thay đổi trên vào Điều lệ Công ty TNHH 
 ...............      
 Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe và nhất trí thông qua với số phiếu 6/6 đạt tỷ lệ 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc10h cùng ngày.
             Chủ Toạ  cuộc họp                                  Thư ký cuộc họp           
                  
 
     
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp!

 Luật sư Đức Anh - Công ty Luật Á Đông
Mobile: 0904 - 253 -822 hoặc 04.66814111

______________________
Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
______________________

"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ công chứng chứng thực, Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhDịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự (consular legalization in Vietnam),  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.6681411       


           
 

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê