Thứ ba, 20-05-2014 , 08:03:00 AM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kính gửi:  Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 38/CT-KTT ngàỵ 20/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về việc cấp hoá đơn lẻ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 
Căn cứ Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngàỵ 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “7. Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cả nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn đế giao cho khách hàng.
 
2. Hoá đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hoá đơn lẻ.
 
Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phả sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã sổ thuế, phát sinh thanh lý tài sản cẩn có hoá đơn đế giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng.”
 
Theo trình bày của Cục Thuế: Công ty TNHH Trường Sơn đã bị xoá tên doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Tuyên giám đốc Công ty bị khởi tố. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Giang liên hệ, làm việc với các cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công an tỉnh Hà Giang...) để xác định giao dịch giữa Công ty TNHH Trường Son và Công ty Điện lực Hà Giang là giao dịch đúng theo quy định của pháp luật hay là giao dịch vô hiệu. Trên cơ sở đó, Cục Thuế xem xét, xử lý việc cấp hoá đơn lẻ theo đúng quy định nêu trên.
 
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giang được biết./.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phó vụ Trưởng Vụ Chính sách
Nguyễn Hữu Tân

*****************************************

"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111". Luật Á Đông theo TCT

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê