Thứ bảy, 28-06-2014 , 01:50:00 AM

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35334/CT-KT2 ngày 03/9/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN đối với khoản thuế Tài nguyên nộp thừa của Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô PM3-CAA.
 
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
 
1. Về vấn đề hoàn trả kiêm bù trừ nghĩa vụ thuế nộp thừa, thiếu của cùng một hợp đồng dầu khí, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1514/TCT-DNL ngày 5/5/2011 hướng dẫn thực hiện (bản sao gửi kèm).
 
2. Về việc sử dụng mã số thuế.
 
- Tại Khoản 1, Điều 6 Phần I Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí hướng dẫn: “1. Trường hợp một tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo nhiều hợp đồng dầu khí khác nhau thì việc thực hiện qui định về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện riêng rẽ theo từng hợp đồng dầu khí”.
 
- Tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế hướng dẫn: “d) Câp mã số thuế cho người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí
 
Đối với hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (sau đây gọi chung là “hợp đồng dầu khí”), mã số thuế 10 số được cấp cho: Người điều hành (Công ty điều hành chung) theo từng hợp đồng dầu khí; Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh.”
 
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) đã được Cục Thuế TP Hà Nội cẩp 01 mã sổ thuế (số 0101384514, tên “Họp đồng phân chia sản phẩm dầu khí lô PM3-CAA&46 Cái Nước” để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Hợp đồng dầu khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước thì PVEP sử dụng mã số thuế này để kê khai và nộp các khoản thuế và khoản thu liên quan, đê nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế theo quy định.
 
Để việc thực hiện nghĩa vụ thuế riêng rẽ theo từng Hợp đồng dầu khí, trong thời gian tới, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn PVEP làm thủ tục đăng ký để được cấp mã số thuế riêng rẽ cho Hợp đồng dầu khí lô PM3-CAA và cho Hợp đồng dầu khí Lô 46 Cái Nước theo quy định.
 
Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

*****************************************

"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ kế toánDịch vụ thành lập công ty, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111". Luật Á Đông theo TCT

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê