Thứ ba, 01-07-2014 , 09:55:00 AM

Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
                - Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngày 31/3/2014, Báo Pháp luật điện tử, bản tin tài chính kinh doanh có bài phản ánh: “Chi cục Thuế quận 6, thành phổ Hồ Chí Minh xử lý đóng mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát không đúng quy định.

Từ ngày 22/4/2014 đến ngày 25/4/2014, Tổng cục Thuế đã cử Tổ công tác thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung bài báo đã phản ánh nêu trên.

I. Kết quả xác minh cho thấy:

1.Đối với Công ty Trang Thiên Phát:

a) Công ty Trang Thiên Phát thực hiện thay đổi địa chỉ kinh doanh từ số 41, đường19, phường 10, quận 6, thành phốHồ Chí Minh đến địa chỉ số 175/32, tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thông báo thay đổi với cơ quan thuế là vi phạm Khoản 2, Điều 11, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về Đăng ký thuế.
b) Công ty Trang Thiên Phát xác nhận địa chỉ đăng ký kinh doanh mới số 175/32, tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là nhầm lẫn nhưng từ ngày 19/3/2013 đến ngày 29/5/2013 Công ty không làm thủ tục đính chính hay điều chỉnh địa chỉ đúng với cơ quan đăng ký kinh doanh là sai sót của Công ty. Kết quả xác minh của Chi cục Thuế quận 6 theo địa chỉ 175/32 và 157/32 (địa chỉ theo bài báo nêu) tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh là không tồn tại và Công ty không cung cấp được hợp đồng thuê nhà tại 2 địa chỉ nêu trên. Từ đó thấy rằng, Công ty có dấu hiệu quanh co, trốn tránh đối với cơ quan Thuế.
C) Công ty Trang Thiên Phát và các công ty do bà Thùy làm đại diện theo pháp luật: có sai phạm về in, phát hành, sử dụng hóa đơn; kê khai thuế; hóa đơn GTGT đầu vào mua của nhiều doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh...

2.Đối với Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh:

 Qua việc kiếm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và kết quả xác minh: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát, mã số thuế: 0307918551 (sau đây viết tắt là Công ty Trang Thiên Phát) trên thực tế vẫn còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ số 41, đường 19, phường 10, quận 6,thành phố Hồ Chí Minh (theo Biên bản xác minh địa chỉ kinh doanh lập ngày 24/5/2014 và ngày 29/5/2013) và vẫn thực hiện kê khai thuế bình thường tại Chi cục Thuế quận 6 đến hết tháng 4/2013 thì việc Chi cục Thuế quận 6 ra Thông báo sô 165/TB-DNBT-CCT ngày 04/6/2013 đối với Công ty Trang Thiên Phát bỏ địa chỉ kinh doanh là không chính xác và không đúng với quy định về xác nhận, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa  chỉ kinh doanh
(theo Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 1006/ỌĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tng cục trưởng Tổng cục Thuế).
3. Theo Báo cáo của Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh: cả 03 Công ty đều đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn số lượng lớn và có số lượng hóa đơn hủy rất nhiều nhưng Chi cục Thuế quận 6 không tổ chức kiểm tra xác minh rõ nguyên nhân lý do báo hỏng hóa đơn để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.
4.Trong quá trình quản lý thuế, Chi cục Thuế quận 6 thấy rằng cả 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện có dấu hiệu rủi ro cao về thuế (sử dụng hóa đơn, kê khai thuế....) nhưng đã không có biện pháp xử lý kịp thời (như thực hiện kiểm tra hoặc đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thanh tra toàn diện tại trụ sở các doanh nghiệp do bà Thùy thành lập ở các quận có liên quan) nên hồ sơ chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công An quận 6 không đảm bảo cơ sở rõ ràng và dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khiếu kiện (trừ trường hợp Công ty TNHH Nguyên Vận, Chi cục Thuế quận 6 đã thực hiện kiểm tra về tình hình đặt in, phát hành và sử dụng hóa đơn tại trụ sở Công ty).

3. Đối với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

a) Ngày 29/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công An quận 6, thành phố HồChí Minh đã có Công văn số 1008/CV(KT) trả lời Chi cục Thuế quận 6 thành phổ Hồ Chí Minh về việc cả 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện theo pháp luật không có dấu hiệu mua bán hóa đơn. Nhưng trong lần giải quyết khiếu nại lần 01(Quyết định GQKN lần 01 ngày 18/9/2013) và giải quyết khiếu nại lần 02 (Quyết định GQKN lần 02 ngày 10/12/2013) đều không xem xét Công văn này của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công An quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
Khi giải quyết khiếu nại lần 02 liên quan đến khiếu nại Thông báo số 165/TB-DNBT-CCT ngày 04/6/2013 của Chi cục Thuế quận 6 về việc thông báo Công ty Trang Thiên Phát bỏ địa điểmkinh doanh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng không căn cứ vào Quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, dẫn đến tình trạng Doanh nghiệp khiếu kiện.
 Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 02, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh mời đại diện Công ty Trang Thiên Phát lên làm việc (theo Biên bản làm vic ngày 15/11/2013)nhưng Biên bản làm việc không ghi nhận ý kiến giải trình của Công ty Trang Thiên Phát là không đúng quy định tại Điều 16, Thôngtư số07/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
5. Khi xem xét hồ sơ tài liệu do Chi cục Thuế quận 6 cung cấp, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thấy rằng cả 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện có dấu hiệu rủi ro cao về thuế (sử dụng hóa đơn, kê khai thuế,....) nhưng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã không có biện pháp xử lý kịp thời (như không tổ chức kiểm tra, thanh tra toàn diện tại trụ sở doanh nghiệp được thành lập tại các Chi cục Thuế: quận Bình Tân, Tân Bình, quận 2,...). Đến thời điểm Tổng cục Thuế xác minh, Cục Thuế cũng chưa thực hiện thanh tra toàn diện tại trụ sở các doanh nghiệp này để xác định nghĩa vụ mà các doanh nghiệp thực hiện với NSNN trên cơ sở đó xác định tổng thể các sai phạm, dấu hiệu tội phạm làm căn cứ báo cáo UBND thành phố và chuyển hồ sơ cơ quan điều tra xem xét một cách toàn diện.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh do Tổ công tác báo cáo Tổng cục Thuế ỵêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 6, thành phốHồChí Minh thực hiện các công việc sau:

1. Căn cứ vào Công văn số 2780/CT-KTNB ngày 18/4/2014 của Cục Thuế thành phố HồChí Minh về việc giải quyết vướng mắc của Công ty Trang Thiên Phát, Công văn số 02/CV/2014 ngày 25/4/2014 của Công ty Trang Thiên Phát về việc xin khôi phục lại mã số thuế và Đơn xin làm việc đề ngày 25/4/2014 của Công ty Trang Thiên Phát về việc giải quyết doanh nghiệp nợ tiền thuế:
Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giải tỏa Thông báo bỏ trốn số165/TB-DNTB- CCT ngày 29/5/2013 đối với Công ty Trang Thiên Phát theo địa chỉ Công ty đã cam kết và xử phạt vi phạm về thủ tục đăng ký thuế theo quy định của pháp luật hiện hành; đề nghị Công ty làm thủ tục thay đổi, điều chỉnh thông tin địa chỉ kinh doanh với cơ quan cấp GCN ĐKKD theo quy định; đồng thời sắp xếp, bố trí buổi làm việc với bà Thùy để làm việc về nội dung liên quan đến số tiền nợ thuế và tiền phạt do Công ty Long Đăng còn nợ Ngân sách nhà nước.
2. Sau khi giải tỏa Thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh đối với Công ty, yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngay đoàn thanh tra, phối hợp với các Chi cục Thuế có liên quan thực hiện thanh tra toàn diện đối với 03 Công ty do bà Thùy làm đại diện theo pháp luật và hoạt động kinh doanh trên đại bàn thành phố, để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn tránh gây thất thoát về thuế cho Ngân sách nhà nước. Qua đó xác định những sai phạm của cả 03 Công ty (về kê khai thuế, sử dụng hóa đơn,...), thanh tra hóa đơn đầu vào, đầu ra để xác định rõ hơn và kết luận chính xác có hay không việc mua bán hóa đơn. Trên cơ sở đó xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo xử lý vụ việc đối với trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Trang Thiên Phát nói riêng và xử lý vụ việc nói chung tại địa bàn quản lý.
 
4. Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 6 thành phố Hồ Chi Minh thực hiện và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thuế trước ngày 01/6/2014 (đối với điểm 1) và trong thời gian sớm nhất (đối với điểm 2 và điểm 3) để Tổng cục Thuế tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế quận 6 thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện/.


*****************************************

"Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ kế toánDịch vụ thành lập công ty, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111". Luật Á Đông theo TCT

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê