Thứ tư, 06-07-2014 , 08:21:00 AM

활동의12년이상으로 A Dong 변호사회사의 변호사들은 투자 법률 및 기업 법률 분야에 한국 투자자, 한국 기업뿐만 아니라 다른 손님들에 대해서 상담 경험이 많습니다.

A Dong 변호사회사의 변호사들과 법적 전문가들은 전문 경험을 통해 “변호사는경영 활동에 안심과 안정을 갸져온 기업의 동반자가 됩니다”. 그래서 서비스 공급 과정에 A Dong 변호사회사는 손님의 높은 평가를 받고 직원들은 손님의 문제에 대해서 마음껏 관심합니다. 또한, 전문 지식과 경험이 많은 변호사들과 직원들을 통해 A Dong 변호사회사의 전문성은 높습니다. 베트남에서 우리 회사의 변호사들은 국가 관할 기관들에 대해서 좋은 관계가 있기 때문에 손님들의 문제들은 빠르고 효과적으로 해결됩니다. 우리 목표는 손님들의 다양하고 복잡한 요청사항을 충족하고 손님들에게 가장 높은 이익을 보증한 것입니다. 저희 변호사 회사는 투자 법률, 기업 법률, 세금법, 부동 산 경영 법률 등 기업의 중점 분야에 법적 서비스와 관련하여 한국 사람들, 한국 투자자, 한국 손님들, 한국 기업들에 대해서 관계가 좋습니다. 상담 활동 외에 저희 회사의 변호사들과 법적 전문가들은 회사 성립, 투자 등록, 허가증 발급 등록, 사업자 등록증 등 투자 및 기업에 대해서 행정 수속 실현을 참가합니다. 저희 회사는 민사 소송, 중재 소송, 경제 계약서상담, 민사 상담, 거래, M&A상담 분야에 외국과 국내 조직, 개인의 수요에 의하여 다른 법적 서비스를 공급합니다. A Dong 변호사회사의 직원들은 손님들의 정당한 이익을 위하여 모든 형식에 따라 동반자 – 공유 – 동감 – 마음” 정신을 바탕으로 모든 손님들에게 모든 서비스를 공급합니다. 이는 우리의 성공한 키입니다.
 
저희 회사는 한국 투자자, 한국 회사, 한국 기업인 손님들이 우리 서비스를 관심해 주시고 사용해 주셔서 감사합니다. 그리고 저희 회사는 귀손님들의 서비스 요청사항을 충족하기 위하여 최다해 노력하겠습니다.
 
자세한 정보를 알기 위하여 084904 253 822/ 0844 688 14111핫라인을통해저희회사에연락해주시기바랍니다, 또는 이메일 : adonglaw@gmail.com

_________________________________
A DONG 변호사회사(ADONG LAWFIRM)
본사 : 하노이, Cau Giay, Dich Vong 신도시, Thanh Thai거리, Ha Do 그룹빌딩, 12A층, 12A01호(Cau Giay공원옆)
사무실1: 하노이, Dong Da, Nguyen Chi Thanh 91번지M5빌딩20층
사무실2: 하노이, Cau Giay, Dich Vong 신도시, C6-D6 Phuong Nga 사무실빌딩, 2층
전화 번호:   + 84 4 668.14.111                                      
팩스:   + 84 4 356.59.524  
핫라인:  + 0904.25.38.22          | + 84 4 668.14.111
 이메일:  adonglaw@gmail.com |  luatsuadong.vn@gmail.com.
웹사이트: luatsuadong.vn            |  adonglaw.com.vn

______________________

Hãy tăng thu nhập của bạn cùng chúng tôi: Chương trình chiết khấu 20% - 25% trên tổng giá trị mỗi hợp đồng mà bạn giới thiệu cho Công ty Luật Á Đông .....
______________________
"
Công ty Luật Á Đông: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán, business registration certificate, thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh,  thủ tục chuyển nhượng đất đai, sở hữu trí tuệ, M&A, thủ tục giải quyết tranh chấp, hợp đồng, các thủ tục hành chínhconsular legalization in Vietnam,  và các dịch vụ pháp lý khác...hotline: 0904253822 - 04.66814111"

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê