Thứ 4, 23-01-2019 , 01:41:00 AM

Câu hỏi: Khi gói thầu hoàn thành, Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến kho bạc để thanh toán chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trong Quyết định chỉ định thầu ghi là "giá trị tạm tính, hình thức hợp đồng là trọn gói"; hợp đồng tư vấn giữa hai bên cũng ghi "giá tạm tính, hình thức hợp đồng là trọn gói". Trong Quyết định chỉ định thầu và hợp đồng tư vấn lại đều có nội dung: “giá trị chính thức sẽ căn cứ vào dự toán được duyệt tại quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật”.

Nhưng theo chúng tôi tìm hiểu thì theo các quy định hiện hành không có giá hợp đồng tạm tính. Giải thích về vấn đề này Chủ đầu tư giải thích là chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật chỉ là tạm tính vì công tác này chưa được phê duyệt, sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt tính theo định mức tỷ lệ % thì chủ đầu tư sẽ ký phụ lục giá chính thức của hợp đồng tư vấn. Vậy trong trường hợp này kho bạc huyện xử lý thế nào? Đa số thực tế là giá tạm tính cao hơn sau khi được phê duyệt và chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng giá sẽ thấp hơn ban đầu, vậy kho bạc có chấp nhận không?
Xin trân trọng cám ơn (Hoàng Sơn - Kho bạc ứng Hòa)

Trả lời: Về vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Các quy định liên quan đến chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hiện được thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/2/2017 quy định về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo nội dung của quyết định này thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

Về nội dung và hình thức hợp đồng xây dựng, các hình thức về hợp đồng xây dựng được quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc chủ đầu tư và nhà thầu lựa chọn hình thức hợp đồng trọn gói như đã nêu là sai quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. Vì vậy, một trong hai bên có quyền yêu cầu bên kia thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và Kho bạc căn cứ vào hồ sơ điều chỉnh của Chủ đầu tư và Nhà thầu để thực hiện.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê