Thứ 5,, 06-02-2020 , 09:26:00 AM

Câu hỏi: Xin Quý luật sư cho hỏi việc khấu trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ được thực hiện như thế nào?
Trân trọng cảm ơn ( Hoàng Minh An - Sóc Sơn - Hà Nội)

Trả lời: về vấn đề bnj hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: Theo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại Công văn số 176/TCT-DNNCN về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của lao đọng thời vụ thì Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ theo tỷ lệ nêu trên nhưng tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động phải làm cam kết (theo mẫu) gửi doanh nghiệp để doanh nghiệp làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người lao động, doanh nghiệp không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế (theo mẫu) và nộp cho cơ quan thuế.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 -

Thống kê