Thứ sáu, 08-02-2014 , 08:50:00 AM

经过12年以上的运营过程,亚东律师事务所的关键律师已经具有为一般客户及尤其是韩国投资者、中国企业和中国商家在投资法企业法律的领域中提供咨询的丰富经验。

除了专业经验以外,亚东律师事务所的律师和法律专员一直灌输观念:“律师始终是为企业的经营活动带来放心感和安全性的同伴”。因此,在服务提供的过程中,亚东律师事务所总是被客户评为一个具有专心并与客户问题同感的员工队伍的咨询单位。不仅如此,拥有专业知识、丰富的执业经验的律师和员工队伍,亚东律师事务所被评为专业和资格高的律师事务所之一。在越南,我们的法律已经建立了与国家主管机构的良好关系,从而,客户的问题能迅速和有效地解决。我们的目标是迎合和满足客户日益多样化、复杂性的要求,并保证为客户带来在最高水平的利益。作为一家律师事务所,具有与中国商人、中国投资者的很多关系,我们为中国投资者、中国商家、中国企业等客户提供对企业关键领域的法律服务,如投资法律、企业法律、税务法律、房地产业务法律。除了咨询活动, 我们的律师和法律专家也从事办理公司成立、投资登记、许可证各类和运营合格证签发申请等投资和企业的行政手续… 此外,我们还根据国内外的组织、个人的要求,提供在民事诉讼、仲裁诉讼、经济和民事合同谈判顾问、交易设立、M&A顾问等领域中的其他法律服务。无论以任何形式为任何客户提供任何服务,亚东律师事务所的所有员工都本着为客户合法权益的同行共享同情尽心的精神执行工作。这是我们成功的关键。
我们真诚感谢中国投资者、中国公司、中国商家等客户已经使用我们的服务,并承诺会更加努力,以最大程度地满足您对服务的要求。
 
详细咨询请联系我们:hotline: 084904 253 822/ 0844 688 14111, 
或发送电子邮件:adonglaw@gmail.com
_________________________________
亚东律师事务所(ADONG LAWFIRM)
Head (住所) : 河内市纸桥郡驿望城市区城泰街河都集团大厦12A楼12A01室(在纸桥公园旁边)。
Office 1/第一办事处: 河内市栋多郡阮志清路91号M5大厦20楼。
Office 2/第二办事处: 河内市纸桥郡驿望城市区C6-D6办公大楼2楼。
Tel /电话     :   + 84 4 668.14.111                                      
Fax /传真    :   + 84 4 356.59.524  
Hotline/热线:  + 0904.25.38.22          | + 84 4 668.14.111
 Email /电邮:  adonglaw@gmail.com |  luatsuadong.vn@gmail.com.
网站Http     : luatsuadong.vn            |  adonglaw.com.vn
 

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê