Thứ 5,, 31-05-2018 , 06:06:00 AM

Câu hỏi:  Doanh nghiệp tôi có hai kho hàng, để bảo vệ các kho hàng này chúng tôi có mua hai con chó giống chó xoáy Phú Quốc với giá trị là 58 triệu đồng. Vậy cho tôi hỏi hai con chó này có được coi là tài sản cố định và được hạch toán như tài sản của công ty hay không?
Thanh Hà (Vĩnh Phúc)

Trả lời: Về vấn đề bà hỏi chúng tôi trả lời như sau: khái niệm "tài sản cố định" chủ yếu được sử dụng trong hoạt động kế toán doanh nghiệp, theo đó, chỉ những tư liệu lao động, tài sản hữu hình hoặc vô hình, thuê tài chính hoặc tài sản cố định tương tự,… sử dụng vào quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xác định các loại tài sản cố định là để phục vụ công tác tính toán và trích khấu hao tài sản cố định, từ đó xác định được thu nhập và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính.

Việc phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, bao gồm các loại sau đây:

“1.Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

a) Đối với tài sản cố định hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau:

…Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò…

2. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cố định này cũng được phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên...”

Về tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định đối với súc vật, khoản 1 Điều 3 Thông tư này quy định như sau:

“Đối với súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một TSCĐ hữu hình.”

Để một đối tượng được coi là tài sản cố định phải đáp ứng ba tiêu chuẩn sau đây:

“a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

Trong câu hỏi của bạn chỉ nêu tổng giá trị hai con chó Phú Quốc là 58 triệu đồng và không nêu rõ thời gian đã sử dụng hai con chó này nên bạn cần căn cứ vào các tiêu chuẩn nêu trên để xác định hai con chó đó có đủ điều kiện là tài sản cố định của doanh nghiệp hay không. Bạn cũng cần lưu ý là việc xác định các tiêu chuẩn (gồm cả giá trị) này phải thực hiện với từng con chó, không xác định chung cho cả hai con.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê