Thứ 5,, 31-05-2018 , 08:53:00 AM

Câu hỏi: Rất mong các luật tư vấn giúp vấn đề sau đây: Hiện tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp IT. Bên cạnh hợp đồng lao động, công ty yêu cầu nhân viên ở một số vị trí ký kết Cam kết bổ sung như sau: "Trong thời gian thực hiện hợp đồng và 36 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng, người lao động không được phép tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty mà mình được nắm giữ cho tổ chức khác và không được phép tham gia một đơn vị có hoạt động kinh doanh tương tự". Tôi muốn biết điều khoản này có hợp pháp và có hiệu lực không? Trong trường hợp tôi muốn nghỉ việc tại công ty và làm việc tại một công ty khác cùng lĩnh vực có được không? Trân trọng cám ơn
Hoàng Lương An( Lê Chân, Hải Phòng)

Trả lời: Sau đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn:
Thứ nhất, về hợp đồng lao động và hiệu lực của hợp đồng lao động, tại Đ
iều 15 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.” Với quy định này có thể nói, mọi điều khoản trong hợp đồng lao động đều được xác định dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp quan hệ việc làm được thỏa thuận có liên quan đến bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận về nội dung bảo vệ bí mật kinh doanh căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Bộ luật lao động, cụ thể như sau:

“Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.”

Căn cứ vào quy định này thì nếu vị trí việc làm của bạn có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh của công ty, điều khoản bổ sung này trong hợp đồng lao động không trái pháp luật.

Thứ hai, việc bạn có được làm việc tại một công ty khác cùng ngành nghê sau khi nghỉ việc hay không. Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 23 Bộ Luật lao động nêu trên, thời hạn bảo vệ bí mật kinh kinh doanh, bí mật công nghệ là do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận nên sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, điều khoản về bảo vệ bí mật kinh doanh vẫn còn giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, trong điều khoản cam kết bổ sung có nội dung quy định người lao động: “không được phép tham gia một tổ chức có hoạt động kinh doanh tương tự”  là vi phạm quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền lựa chọn việc làm của công dân, theo điều khoản này thì: “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.”. Do đó, điều khoản này vô hiệu, bạn có quyền làm việc tại công ty khác có cùng hoạt động kinh doanh với công ty cũ.
Mặc dù vậy, khi đã chấm dứt quan hệ lao động với công ty cũ và làm việc cho công ty mới, bạn vẫn có nghĩa vụ bảo vệ bí mật kinh doanh của công ty cũ trong thời hạn 24 tháng kể từ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động như thỏa thuận đã kí. Nếu bạn vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật thông tin thì công ty cũ có quyền yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại do hành vi tiết bộ bí mật kinh doanh gây ra dưạ trên những chứng cứ cụ thể và thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm của bạn gây ra.

Giới thiệu

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY LUẬT Á ĐÔNG (ADONG LAWFIRM) xin kính chào Quý khách hàng!

Được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Á Đông (thành lập ngày 23 tháng 7 năm 2004), trải qua 10 năm hoạt động, các Luật sư chủ chốt của Công ty Luật Á Đông đã có một bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên môn, các luật sư và chuyên viên pháp lý của Công ty Luật Á Đông luôn thấm nhuần cách nghĩ " Luật sư luôn là người bạn đồng hành mang lại sự yên tâm và an toàn cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh ". Do vậy, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Luật Á Đông luôn được khách hàng đánh giá là một đơn vị tư vấn có đội ngũ nhân viên tận tâm...

Hotline

Hotline:

024.668.14111 - 0904 -253-822

Thống kê